News

Patrice Haas Live um Escher Krëschtmoart.Sonndes den 15 Dezember vun 18:00 - 20:00 hrs

Patrice Haas live um Kropemanns Fest zu Réiden / Atert den 29.09.19

Patrice Haas live um Escher Krëschtmoart Sonndes den 23. Dezember vun                     18 hrs - 20 hrs .

Oktoberfest zu Schëffleng

Patrice Haas live um Kropemanns Fest zu Réiden/Atert den 30.sept

Patrice Haas um Kiermesmaart Kayl

Patrice Haas sings Elvis                                  Brasserie ,,AM BRILL,, 1, Rue du Moulin        Schifflange . At 9 P.M Free Entrance .            Saturday 07/07/2018

New video ,, SUMMER FEELING ,,

New single ,, SUMMER LOVE ,,

Start with a new project Tropical House          Songs for the Summer